Categories
Activitats TTT

Formació Auxiliar de Carnisseria

Dijous dia 17 de març, es va presentar la formació d’Auxiliar de Carnisseria amb la col·laboració de l’empresa Fussimanya. Aquesta formació forma part de les formacions a mida per empreses que es realitzen en el marc del programa.

Aquest curs, que té per objectiu respondre a les necessitats d’especialització que demanen les carnisseries i xarcuteries d’Osona, va començar el passat 21 de març amb 9 alumnes, les quals rebran una formació de 60 hores dividides entre la formació teòrica, pràctica i el desenvolupament de competències transversals. D’aquesta manera, els alumnes podran adquirir els coneixements necessaris, tant en l’àmbit professional com personal, per poder afrontar un nou lloc de treball.