Categories
Activitats TTT

Arrenquen les formacions a mida de 2022!

Dilluns dia 17 de gener van arrencar les formacions a mida d’aquest 2022, que s’enmarquen en el programa Talent i Noves oportunitats. L’objectiu d’aquest recurs és crear ocupació de qualitat al territori, oferint una resposta formativa ajustada a les necessitats de les empreses.

Les formacions a mida demanen un compromís de contractació per part de l’empresa de mínim 5 de les persones participants a la formació i en cas que la formació impliqui més d’una empresa aquest mínim d’insercions es distribueix entre aquestes. També intentem implicar l’empresa en tot el procés, tant en el procés de selecció dels participants com en el disseny i impartició dels continguts formatius. Aquest model en ha propiciat grans èxits d’inserció.

La primera formació d’aquest 2022 s’impartirà a partir d’una aliança amb una de les grans empreses del sector del metall “La Farga YourCopperSolutions”. Vista l’experiència i l’èxit d’inserció de les últimes edicions, es va decidir replicar la formació “d’Operacions i processos bàsics de la indústria metal·lúrgica” de 160 hores, aquesta vegada però, i d’acord amb la política d’innovació i de responsabilitat social de l’empresa, amb amb col·lectius més socials que en les anteriors edicions.

Dani Pérez, Director de Cultura, Organització i Talent de La Farga, va realitzar ahir la presentació del curs i va convidar a tots els participants a aprofitar aquesta formació i a començar a aplicar els valors que sempre han acompanyat a la companyia: constància, responsabilitat i compromís.